Contact Us
Home > Contact Us

TANGSHAN FENGNAN HUALI CAN-MAKING FACTORY

Tel/Fax:  + 86 315 5149290</br>

E-mail:bidongxi1@yahoo.com</br>

add:Liuqian Village, Liushuquan Town,(North Side of Liuxi Road),Fengnan District,Tangshan,PRC